Wiktionary aplikace pro Android

Nahodný výběr slov ze slovníku na Wikipedii. O výrazu se dozvíme mnoho zajímavého a můžeme i kliakat na slova zvýrazněná jako odkaz.

Download wiktionary

wiktionary

This entry was posted in Android Software Download, Dictionaries and tagged , , . Bookmark the permalink.


Comments are closed.

3,376 views