Vzorce vzorečky pro Android

Vzorce a vzorečky z geometrie v českém jazyce.
Aplikace pracuje off-line bez připojení k internetu a umožňuje zobrazit stránky české Wikipedie obsahující:
“Objem těles”
“Obsah těles”
“Obvod”
“Válec”
“Koule”
“Kužel”
“Jehlan”
“Elipsa”
“Pythagorova věta”
“Goniometrie”
“Sinová věta”
“Kosinová věta”
“Tangentová věta”

Download vzorce

vzorce geometrie matematika

This entry was posted in Android Examples Code and tagged , , . Bookmark the permalink.


Comments are closed.

3,943 views