Trojčlenka matematika Android download

Kalkulátor trojčlenky – přímá, nepřímá úměrnost pro mobilní telefony a tablety s Androidem.

Download trojclenka

Přímá úměra: čím víc, tím víc!
Čím auto déle jede, tím více spotřebuje paliva.
Nepřímá úměra: čím víc, tím méně – kratší dobu.
Čím víc kopáču kope výkop, tím dříve jej vykope.

dějepis 6. ročník

This entry was posted in Android Software Download and tagged , , . Bookmark the permalink.


Comments are closed.

4,928 views