Tag Archives: software

36 views

That Eerie Blue Glow and Sleep Deprivation software download

Using an electronic device that emits artificial light – including laptops, smartphones, and tablets – an hour before bed can prevent you from falling asleep. This is a cause for concern. Chronic lack of sleep has been linked to such … Continue reading

Posted in Download | Tagged | Comments Off on That Eerie Blue Glow and Sleep Deprivation software download
4,888 views

Trojčlenka matematika Android download

Kalkulátor trojčlenky – přímá, nepřímá úměrnost pro mobilní telefony a tablety s Androidem. Download trojclenka Přímá úměra: čím víc, tím víc! Čím auto déle jede, tím více spotřebuje paliva. Nepřímá úměra: čím víc, tím méně – kratší dobu. Čím víc … Continue reading

Posted in Android Software Download | Tagged , , | Comments Off on Trojčlenka matematika Android download
5,981 views

Dějepis 6. ročník Wiki Android

Dějepis 6. ročník Wiki Android zobrazí bez připojení k internetu tato témata Wikipedie: “Pravěk”, “Starověk”, “Doba bronzová”, “Doba železná”, “Perská říše”, “Starověký Egypt”, “Dějiny Řecka”, “Alexandr Veliký”, “Starověký Řím”, Download dejepis_6 Program používá off-line stránky české Wikipedie: Wikipedie

Posted in Android Software Download | Tagged , , | Comments Off on Dějepis 6. ročník Wiki Android
3,542 views

Fyzika Elektro Wiki Android

Fyzika online off-line. Aplikace pro Android. Download fyzika_elektro_wiki “Ampér”, “Cívka”, “Elektromagnetismus”, “Energie”, “Frekvence”, “Indukce”, “Indukčnost”, “Induktance”, “Kapacita”, “Kapacitance”, “Kondenzátor”, “Napětí”, “Odpor”, “Ohm”, “Práce”, “Proud”, “Reaktance”, “Volt”, “Výkon”, “Dictionary”, “Support Wikipedia”

Posted in Android Examples Code | Tagged , , | Comments Off on Fyzika Elektro Wiki Android
3,662 views

Geometry Formulas Wiki Android

Basic rules of Geometry – Geometry formulas in English language. Download geometry_wiki Basic geometric rules and formulas from Wikipedia as off-line application for Android phones. Application contain this modules: “Circle”, “Sphere”, “Cone”, “Cylinder”, “Triangle”, “Cube”, “Pyramid”, “Pythagoras_theorem”, “Law_of_cotangents”, “Law_of_tangents”, “Law_of_cosines”, … Continue reading

Posted in Android Software Download | Tagged , | Comments Off on Geometry Formulas Wiki Android
3,327 views

Wiktionary aplikace pro Android

Nahodný výběr slov ze slovníku na Wikipedii. O výrazu se dozvíme mnoho zajímavého a můžeme i kliakat na slova zvýrazněná jako odkaz. Download wiktionary

Posted in Android Software Download, Dictionaries | Tagged , , | Comments Off on Wiktionary aplikace pro Android
4,454 views

English words from Wikipedia as Android dictionary application. Download wiktionary

Posted on by J K | Comments Off on Wiktionary for Android
3,895 views

Vzorce vzorečky pro Android

Vzorce a vzorečky z geometrie v českém jazyce. Aplikace pracuje off-line bez připojení k internetu a umožňuje zobrazit stránky české Wikipedie obsahující: “Objem těles” “Obsah těles” “Obvod” “Válec” “Koule” “Kužel” “Jehlan” “Elipsa” “Pythagorova věta” “Goniometrie” “Sinová věta” “Kosinová věta” “Tangentová … Continue reading

Posted in Android Examples Code | Tagged , , | Comments Off on Vzorce vzorečky pro Android
11,451 views

Free android.okhelp.cz Market Downloads List

Download and instalattion of the Android applications directly All Android apps on this page are freeware under Apache 2.0 license You can put this *.apk files on your site of downloads or insert this code as only one single row … Continue reading

Posted in Android Software Download, Dictionaries | Tagged , | Comments Off on Free android.okhelp.cz Market Downloads List
4,511 views

The Bible Quiz

Knowledge of the Bible Quiz – King James Version. Download A first Quiz is from The Proverbs. You can learn English and Czech language. The button aeiou inserts a group of letters AEIOU. By the CheckButton Show Help Text You … Continue reading

Posted in Android Software Download, Dictionaries | Tagged , | Comments Off on The Bible Quiz