Tag Archives: software

4,802 views

Trojčlenka matematika Android download

Kalkulátor trojčlenky – přímá, nepřímá úměrnost pro mobilní telefony a tablety s Androidem. Download trojclenka Přímá úměra: čím víc, tím víc! Čím auto déle jede, tím více spotřebuje paliva. Nepřímá úměra: čím víc, tím méně – kratší dobu. Čím víc … Continue reading

Posted in Android Software Download | Tagged , , | Comments Off on Trojčlenka matematika Android download
5,891 views

Dějepis 6. ročník Wiki Android

Dějepis 6. ročník Wiki Android zobrazí bez připojení k internetu tato témata Wikipedie: “Pravěk”, “Starověk”, “Doba bronzová”, “Doba železná”, “Perská říše”, “Starověký Egypt”, “Dějiny Řecka”, “Alexandr Veliký”, “Starověký Řím”, Download dejepis_6 Program používá off-line stránky české Wikipedie: Wikipedie

Posted in Android Software Download | Tagged , , | Comments Off on Dějepis 6. ročník Wiki Android
3,262 views

Fyzika Elektro Wiki Android

Fyzika online off-line. Aplikace pro Android. Download fyzika_elektro_wiki “Ampér”, “Cívka”, “Elektromagnetismus”, “Energie”, “Frekvence”, “Indukce”, “Indukčnost”, “Induktance”, “Kapacita”, “Kapacitance”, “Kondenzátor”, “Napětí”, “Odpor”, “Ohm”, “Práce”, “Proud”, “Reaktance”, “Volt”, “Výkon”, “Dictionary”, “Support Wikipedia”

Posted in Android Examples Code | Tagged , , | Comments Off on Fyzika Elektro Wiki Android
3,400 views

Geometry Formulas Wiki Android

Basic rules of Geometry – Geometry formulas in English language. Download geometry_wiki Basic geometric rules and formulas from Wikipedia as off-line application for Android phones. Application contain this modules: “Circle”, “Sphere”, “Cone”, “Cylinder”, “Triangle”, “Cube”, “Pyramid”, “Pythagoras_theorem”, “Law_of_cotangents”, “Law_of_tangents”, “Law_of_cosines”, … Continue reading

Posted in Android Software Download | Tagged , | Comments Off on Geometry Formulas Wiki Android
3,064 views

Wiktionary aplikace pro Android

Nahodný výběr slov ze slovníku na Wikipedii. O výrazu se dozvíme mnoho zajímavého a můžeme i kliakat na slova zvýrazněná jako odkaz. Download wiktionary

Posted in Android Software Download, Dictionaries | Tagged , , | Comments Off on Wiktionary aplikace pro Android
4,171 views

English words from Wikipedia as Android dictionary application. Download wiktionary

Posted on by J K | Comments Off on Wiktionary for Android
3,828 views

Vzorce vzorečky pro Android

Vzorce a vzorečky z geometrie v českém jazyce. Aplikace pracuje off-line bez připojení k internetu a umožňuje zobrazit stránky české Wikipedie obsahující: “Objem těles” “Obsah těles” “Obvod” “Válec” “Koule” “Kužel” “Jehlan” “Elipsa” “Pythagorova věta” “Goniometrie” “Sinová věta” “Kosinová věta” “Tangentová … Continue reading

Posted in Android Examples Code | Tagged , , | Comments Off on Vzorce vzorečky pro Android
11,393 views

Free android.okhelp.cz Market Downloads List

Download and instalattion of the Android applications directly All Android apps on this page are freeware under Apache 2.0 license You can put this *.apk files on your site of downloads or insert this code as only one single row … Continue reading

Posted in Android Software Download, Dictionaries | Tagged , | Comments Off on Free android.okhelp.cz Market Downloads List
4,434 views

The Bible Quiz

Knowledge of the Bible Quiz – King James Version. Download A first Quiz is from The Proverbs. You can learn English and Czech language. The button aeiou inserts a group of letters AEIOU. By the CheckButton Show Help Text You … Continue reading

Posted in Android Software Download, Dictionaries | Tagged , | Comments Off on The Bible Quiz
14,767 views

Sky Map of Constellation Android Software

Offline Sky Map for Android 1.6 and higher download. The north and south sky hemisphere map with the Constellation and approximate graphical position of the planets. You do not need an Internet connection. Install software and scroll the map as … Continue reading

Posted in Android Software Download | Tagged , | Comments Off on Sky Map of Constellation Android Software