Dějepis 6. ročník Wiki Android

Dějepis 6. ročník Wiki Android zobrazí bez připojení k internetu tato témata Wikipedie:
“Pravěk”,
“Starověk”,
“Doba bronzová”,
“Doba železná”,
“Perská říše”,
“Starověký Egypt”,
“Dějiny Řecka”,
“Alexandr Veliký”,
“Starověký Řím”,

Download dejepis_6

Program používá off-line stránky české Wikipedie:
Wikipedie

dějepis 6. ročník

This entry was posted in Android Software Download and tagged , , . Bookmark the permalink.


Comments are closed.

6,021 views